Temps a Deià (Mallorca,Illes Balears)
Juan Puigserver Rullan
 Latitud N 39° 44' 54"    Longitud E 02° 38' 58"    Altitud 190 m  [Anar-hi]     versió : 6/9/12 18:45 Cum 1.9.4.1099

Actualitzat : 26 de 2020 a les 22:15:00 Estació : Davis Vantage VUE actualitza cada : 5 minuts
Pàgina Inicial  Instruments  Màxims i Mìnims  Històrics   Estacions meteorològiques             Visites :  Connectats :
           

Màx,/Mín. Avui 26 de
Ahir
Diferència
Temperatura i Humitat
Temperatura més alta : 20,2 °C a les 00:31
23,0 °C a les 15:33
°C
Temperatura més baixa : 13,8 °C a les 09:05 16,9 °C a les 02:08 °C
Sensació tèrmica més alta : 20,4 °C a les 04:10 23,2 °C a les 15:33 °C
Sensació tèrmica més baixa : 13,2 °C a les 11:34 17,0 °C a les 02:17 °C
Index tèrmic més alt : 20,2 °C a les 00:31 23,0 °C a les 15:33 °C
Sensació per vent més baixa : 11,6 °C a les 10:00 16,1 °C a les 02:29 °C
Punt de rosada més alt : 14,7 °C a les 05:41 14,5 °C a les 10:38 °C
Punt de rosada més baix : 6,6 °C a les 18:20 8,3 °C a les 00:00 °C
Diferència màx-mín : 6,4 °C 6,1 °C °C
Necessitat d'escalfar : 2,0 °C 0,2 °C °C
Necessitat de refredar : 0,3 °C 1,2 °C °C
Humitat més alta : 91 % a les 06:19 75 % a les 09:18 %
Humitat més baixa : 53 % a les 20:58 46 % a les 15:34 %
Pluja
Pluja recollida per dia: 7,2 mm 0,0 mm mm
Pluja mitja recollida per hora: 4,2 mm/h a les 05:51 0,0 mm/h a les 00:00 mm/h
Cabal màx. de pluja recollida : 47,2 mm/h a les 04:53 0,0 mm/h a les 00:00 mm/h
Pressió atmosfèrica
Pressió més alta : 1024,56 hPa a les 22:14 1027,91 hPa a les 00:00 hPa
Pressió més baixa : 1015,99 hPa a les 03:39 1017,65 hPa a les 23:59 hPa
Vent
Velocitat mitja més gran : 8,0 km/h ( F2 ) a les 15:41 11,3 km/h ( F2 ) a les 17:07 km/h
Direcció dominant del vent : 345º NNW 207º SSW
Velocitat punta màxima : 24,1 km/h ( ) a les 21:13 25,7 km/h ( ) a les 20:22 km/h
Direcció dominant punta : 219º
Distància total recorreguda pel vent : 73,7 km 93,8 km km
Velocitat mitja del vent : km/h ( ) km/h ( ) km/h

Màx,/Mín.
Aquest mes de de 2020
Aquest any 2020
Temperatura i Humitat
Temperatura més alta : 27,3 °C el a les 12:29 36,4 °C el a les 16:46
Temperatura més baixa : 9,6 °C el a les 8:26 9,6 °C el a les 8:26
Sensació térmica més alta : 29,7 °C el a les 14:05 39,3 °C el a les 14:29
Sensació térmica més baixa : 9,1 °C el a les 8:26 9,1 °C el a les 8:26
Index tèrmic més alt : 26,9 °C el a les 12:33 40,0 °C el a les 15:23
Sensació per vent més baixa : 9,6 °C el a les 8:26 9,6 °C el a les 8:26
Punt de rosada més alt: 20,0 °C el a les 14:09 26,3 °C el a les 18:14
Punt de rosada més baix: 4,9 °C el a les 23:46 4,1 °C el a les 0:13
Temperatura mínima més alta: 21,3 °C el 25,6 °C el
Temperatura màxima més baixa: 16,7 °C el 16,7 °C el
Màxima diferència màx-mín : 13,2 °C el 35,1 °C el
Mínima diferència màx-mín : 4,4 °C el 4,4 °C el
Humitat més alta : 96% el a les 6:57 97% el a les 5:00
Humitat més baixa : 28% el a les 22:46 21% el a les 0:13
Pressió atmosfèrica
Pressió atmosférica més alta : 1032,51 hPa el a les 12:16 1045,11 hPa el a les 11:00
Pressió atmosférica més baixa : 998,58 hPa el a les 16:55 998,58 hPa el a les 16:55
Vent
Punta de vent més alta : 35,4 km/h ( ) el a les 12:36 40,2 km/h ( ) el a les 17:48
Mitja de vent més alta: 12,9 km/h ( ) el a les 12:39 12,9 km/h ( ) el a les 12:09
Distància de vent més alta: 132,6 km/h el 150,7 km/h el
Velocitat mitja del vent : km/h ( ) km/h ( )
Pluja
Pluja recollida : 506,1 mm 668,9 mm
Cabal de Pluja màxim: 397,2 mm/h el a les 10:46 397,2 mm/h el a les 10:46
Pluja màxima recollida per hora: 197,8 mm/h el a les 3:05 197,8 mm/h el a les 3:05
Pluja màxima recollida per dia: 197,8 mm/dia el 197,8 mm/dia el
Més de pluja màxima recollida: 506,1 mm/mes el
Periode màxim sense pluja: 7 des del 25 des del
Periode màxim amb pluja: 4 des del 5 des del

Màxims/Mínims.
des del
Temperatura i Humitat
Temperatura més alta : 27,3 °C
Temperatura més baixa : 9,6 °C
Sensació térmica més alta : 29,7 °C
Sensació térmica més baixa : 9,1 °C
Index tèrmic més alt : 26,9 °C
Sensació per vent més baixa : 9,6 °C
Punt de rosada més alt: 20,0 °C
Punt de rosada més baix: 4,9 °C
Temperatura mínima més alta: 21,3 °C
Temperatura màxima més baixa: 16,7 °C
Màxima diferència màx-mín : 22,7 °C
Mínima diferència màx-mín : 4,4 °C
Humitat més alta : 96%
Humitat més baixa : 28%
Hores de confort: 0,0 h
Pressió atmosfèrica
Pressió atmosférica més alta : 1032,51 hPa
Pressió atmosférica més baixa : 998,58 hPa
Vent
Punta de vent més alta : 35,4 km/h ( )
Mitja de vent més alta: 12,9 km/h ( )
Pluja
Cabal de Pluja màxim: 397,2 mm/h
Pluja màxima recollida per hora: 197,8 mm/h
Pluja màxima recollida per dia: 197,8 mm/dia
Pluja màxima recollida per mes: 506,1 mm/mes al
Màxim dies sense pluja: 7
Màxim dies amb pluja: 4
Dies consecutius sense pluja: 1
Dies consecutius amb pluja: 0
Pàgina Inicial  Instruments  Màxims i Mìnims  Històrics    Estacions meteorològiques 
Programador Powered by : (c) Joan Cruz boix 30/08/12 08:23   Pàgina web Joan Cruz Boix Facebook BlogTwitter  Email d'en Joan Cruz